1.GEREKLİ BELGELERİN TOPLANIR

 1. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
 2. Bireysel müşteri taahhütnamesinin imzalı hali

Seçmiş olduğunuz tarife E-imzalı bir tarife ise, yukarıdaki belgelere ek olarak;

 1. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belgenin
 2. Son Kullanıcı e-imza Taahhütnamesi ’nin elle doldurulmuş, ıslak imzalı halinin
KEP başvuru belgeleri ile beraber işlem yetkilisi tarafından şahsen kimlik doğrulama merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.
 1. Tüzel kişinin MERSİS numarası var ise mersis numarası kaydı ve numarası
 2. Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi
 3. Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş kurumsal taahhütname ve eki olarak başvuru formu
 4. Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, avukatlık belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
 5. Noter onaylı imza sürküleri (TNB KEP merkezlerine gelen ya da yerinde kimlik doğrulama hizmetinden faydalanan şirketlere imza sirkülerinin orijinalinin görülmesi esas olmak üzere fotokopisi ile işlem yapılır. )
 6. Başvuru sahibinin şirketin kanuni temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin müstenidatı ticaret sicil gazetesi.
 7. İşlem yetkilisi, şirketin kanuni temsilcisi değil ise noter onaylı genel vekâletname ya da KEP konulu vekaletname (vekaletname örneği)

Seçmiş olduğunuz tarife E-imzalı bir tarife ise, yukarıdaki belgelere ek olarak;

 1. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belgesinin
 2. Son Kullanıcı e-imza Taahhütnamesi ’nin elle doldurulmuş, ıslak imzalı halinin
 3. E-İmzanın içine başvuru sahibinin çalıştığı kurum bilgisi eklenecek ise 6 aydan eski olmamak kaydıyla “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi”nin aslı

KEP başvuru belgeleri ile beraber işlem yetkilisi tarafından şahsen kimlik doğrulama merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.

 1. Kurumun KEP adresi almayı talep ettiğine dair kurumu temsile yetkili yöneticinin imzası ile hazırlanacak üst yazı
 2. Kurum yetkilisinin Atama Yazısı Örneği (Aslı Gibidir Onaylı)
 3. Kurumu temsile yetkili kişi tarafından imzalanan ve kurum kaşesi ile kaşelenmiş Kamu Kullanıcı Protokolü
 4. Kamu Kep Hizmeti Başvuru Formu Kurum Bilgileri (Ek.1.a)
   Kep Adresi Bilgileri (Ek.1.b) (Her KEP Hesabı için 1 adet)
   Kurum İşlem Yetkilisi Bilgileri (Ek.1.c) (Tüm KEP Hesapları için)
 5. Kimlik tespiti amacıyla, İşlem Yetkilisinin, kurum yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli, üzerinde fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi

Kamu kurumları www.tnbkep.com.tr ’da online ön başvuru yaptıktan sonra kamu başvuru kılavuzu e-postanıza yollanacaktır. Yardım için çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

Seçmiş olduğunuz tarife E-imzalı bir tarife ise, yukarıdaki belgelere ek olarak;

 1. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belgesinin
 2. Son Kullanıcı e-imza Taahhütnamesi ’nin elle doldurulmuş, ıslak imzalı halinin

KEP başvuru belgeleri ile beraber işlem yetkilisi tarafından şahsen kimlik doğrulama merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.

2.BELGELER BAYİMİZE TESLİM EDİLİR VEYA BAYİMİZ YERİNDE DOĞRULAMA YAPARAK TESLİM  ALIR

Gerekli Belgeler hazırlandıktan sonra işlem yetkilisi tarafından Ankara’daki Bayimize elden ıslak imzalı olarak teslim edilir ve kimlik doğrulaması yapılır. Bayimiz tarafından yerinde yapılacak kimlik doğrulama  hizmet bedeli ise 160TL + KDV’dir. Bayimiz bulunduğunuz yere gelerek kimlik doğrulama yapar ve belgeleri teslim alır.

 

Call Now ButtonHEMEN ARA