Sağlık Bakanlığı’ndan E-İmza İçin Önemli Uyarı

Sağlık Bakanlığı’ndan E-İmza İçin Önemli Uyarı

Başvuru Evrakları: Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmi belgesi ve belgenin fotokopisi Türk Tabipler Birliği kimlik kartı fotokopisi E-İmza Başvuru Formu ve NES Taahhütnamesi (ıslak imzalı) Ödeme şekli olarak havalenin seçilmesi durumunda ödeme dekontu gönderilir.

Read More »
Elektronik Tebligat Yönetmeliği Hakkında Duyuru

Elektronik Tebligat Yönetmeliği Hakkında Duyuru

Değerli Paydaşlarımız, Bilindiği üzere; Elektronik Tebligat Yönetmeliği (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181206-2.htm) 06 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı. Söz konusu Yönetmelikte, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmetlerine ve KEP Sistemine hiç atıfta bulunulmamış olması tüm paydaşlarımızın, vatandaşlarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımız ve müşterilerimizin düşüncelerinde belirsizlikler oluşturmuştur. Bu belirsizliği, istifhamı ortadan kaldırmak üzere ilgililerle görüşmeler yapılmış ve bazı belirsizliklerinYour Read More Link Text

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA