E-İMZA KULLANIM ALANLARI NERELERDİR ?

 • Banka ve Ödeme Talimatlarında,
 • Çalışanların Hizmet Sözleşmeler ve Diğer Tüm Sözleşmelerinde,
 • Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerinde,
 • E-Fatura Uygulamalarında,
 • Bayi ağı sipariş, mutabakat ve elektronik çek, senet süreçlerinde,
 • Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu Kararlarının İmzalanmasında,
 • Sağlık İşlemlerinde ( hastane randevu, eczane, ilaç reçetesi gibi),
 • Kurumlar Arası E-posta ve E- belge iletişiminde,
 • Yönetici ve Çalışanların Yasal ya da Ticari Öneme Haiz E-posta ve E-belge gönderiminde,
 • Sözleşmeler ve Tekliflerde,
 • Elektronik Arşivin Yasal Geçerli Hale Getirilmesinde,
 • Personel Elektronik Bordro Gönderimlerinde,
 • Performans, izin, fazla mesai ve masraf gibi talep ve onay formlarında,
 • Toplu İmzalama İhtiyaçlarında,
 • EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) Uygulamalarında,
 • UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi),
 • MERSİS (Ticari Sicil Kayıt İşlemlerinde) Projesi Kapsamında,
 • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde),
 • E-TEBLİGAT,
 • TİTUBB,
 • E- DEVLET,
 • İş Yerinde Onay Gerektiren Formlarda,
 • Kısaca ıslak imzanın kullanılması gereken işlemlerde E imza kullanılabilir.
Call Now ButtonHEMEN ARA