E-İMZA NEDİR ?

E-İmza, ıslak imzanın fonksiyonunun elektronik ortamda bir karşılığını oluşturmak için geliştirilmiştir. Bu şekilde geliştirilmesindeki ana hedef; bir elektronik belge imzalandığı zaman o belgenin muhatabı olan iki hususta emin olunmasıdır.

Birincisi; elektronik belge imzada adı geçen şahıs tarafından oluşturulmuş ve imzalanmıştır.

İkincisi ise; imzalandıktan sonra tek bir harfi dahi değiştirilmemiştir. Öyle ki ıslak imzada; imza taklidi mümkün iken, e-İmzada bu mümkün değildir. Aynı zamanda ıslak imzada imzadan sonra belge üzerinde tahrifat yaparak belgeyi değiştirmek mümkün iken, e-İmzada yine bu imkansızdır. e-İmzanın özelliği; kimlik doğrulama, gizlilik, bütünlük ve inkar edememektedir.

Kısaca

  • Elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurmaktadır.
  • Elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haizdir.
  • Oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir.
  • Elektronik imza kullanıcılarına aşağıda belirtilen üç temel özelliği sağlamaktadır:
  • Veri Bütünlüğü: Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek,
  • Kimlik Doğrulama ve Onaylama: Mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlamak,
  • İnkar Edilemezlik: Bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkar etmelerini önlemek.
Call Now ButtonHEMEN ARA