Kağıt ortamda düzenlenen ve saklanan müstahsil makbuzlarının, elektronik ortamda oluşturulmasını, imzalanmasını, muhafaza ve ibraz edilmesini ve ayrıca GİB’e raporlanmasını sağlayan yazılım sistemidir.

Diğer elektronik belgelerde olduğu gibi e-mm’de de amaç elektronikleşme sürecini desteklemek, kağıt kullanımını azaltmak, kaynak kullanımını en aza indirgemek, verinin güvenilirliğini ve değişmezliğini garanti altına almak, tüm işlemlerin hızlı, güvenli ve en tasarruflu şekilde tamamlanmasını sağlamaktır.

e-mm yazılım sisteminde; XAdES imza tekniklerini kullanan altyapısı ile veri güvenilirliği, içerik doğruluğu, bütünlüğü ve değişmezliği garanti altına alınır. GİB tarafından yayınlanan mevzuatlar çerçevesinde e-Müstahsil Makbuzları yine GİB tarafından belirlenen raporlama formatında her gün sonunda GİB’e iletilmek zorundadır.

Call Now ButtonHEMEN ARA