HANGİ DURUMLARDA KEP TERCİH EDİLEBİLİR ?

 • Karşı tarafın şahsına ulaştırılması gereken
 • Ulaştığından,okunduğundan emin olmak istenilen
 • İçerik bütünlüğünün ve güvenliğinin korunması gereken
 • Anlaşmazlık konusu olabilecek tüm elektronik iletiler

KEP’İN KULLANILDIĞI ALANLAR

 • Resmi yazışmalarda ve belge gönderiminde,
 • Personele resmi bildirim ve bordro gönderiminde Atama, görevden alma yazılarının tebliğ edilmesi,
 • İhtar, borç\alacak vb bilgilendirme yazıları,
 • Sözleşme, taahhütname,
 • Satınalma İşlemleri, teyit, itiraz, fatura, mutabakat işlemleri,
 • Teklif, sipariş, sipariş onay işlemleri,
 • Başvuru dilekçe,
 • Gizlilik ve mahremiyet gerektiren bilgi paylaşımında,
 • Katılım Belgesi ve Sertifikaların gönderimi,

KEP UYGULAMALARI

Ödeme Talimatları,
Teklif,
İhale Şartnamesi,
Sözleşme,
Sipariş Formu,
Tedarikçi Değerlendirme,
İhtar,
Sözleşme Fesih Bildirimi,
Performans/Değerlendirme,
Fatura İtiraz,
E-Arşiv Fatura gönderimi,
Mutabakat Sözleşme,
Teklif,
Müşteri Mektupları,
Talimat,
Fatura,
Abone Bildirimleri,
Geciken Ödeme Bildirimleri,
Kesinti Belgesi,
Müşteri Şikayeti Alma/ Cevaplama,
Borç Bildirimi,
Cari Mutabakat,
Müzekkereler,
İhtar-İhbar Bordro,
Yıllık izin kullanımı,
Mazeret izni kullanımı,
İhtar,
İstifa mektubu,
Atama/Görevlendirme,
Şirket içi duyurular,
Performans Değerlendirme,
Maaş artışı/Prim ödemesi,
Call Now ButtonHEMEN ARA